Facebook

Arbeids­­ongeschiktheid in het nieuws

‘Beeld van misstanden bij AOV’s klopt niet’

In de media wordt soms het beeld geschetst dat verzekeraars zelfstandigen vaak afwijzen voor een AOV of er een te strenge claimbeoordeling op na houden. Maar dat klopt niet volgens minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees.

9 maart 2020

11 vragen (en antwoorden) over de verplichte aov voor zzp’ers

Zzp’ers moeten zich in de toekomst verplicht verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. De Stichting van de Arbeid deed deze week een voorstel voor zo’n verplichte AOV

6 maart 2020

Nieuwe verzekering zet armere zzp’ers klem

De zzp-verzekering voor arbeidsongeschiktheid zou arme zelfstandigen moeten helpen. Maar juist zij betalen straks het gelag.

6 maart 2020

Akkoord bereikt: zzp’er moet zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid

De sociale partners hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de verplichte aov voor zzp’ers. Het maandbedrag dat zelfstandigen kunnen krijgen, komt wel lager te liggen dan dat van werknemers in loondienst.

26 februari 2020

Paardentrainer draait ook op voor onderzoekskosten na fraude met Movir-aov

Een frauderende paardentrainer uit Doetinchem moet enkele tienduizenden euro’s extra neertellen nu de rechter heeft vastgesteld dat de man ten onrechte is vrijgesteld van het betalen van premie aan Movir en dat de verzekeraar ook nog eens onnodig onderzoekskosten heeft gemaakt.

20 februari 2020

Moeilijk te verzekeren zelfstandigen betalen nog altijd hoofdprijs voor AOV

De trend dat verzekeraars soepeler accepteren heeft zich het afgelopen jaar doorgezet. Ze bieden nu o.a. de mogelijkheid om te kiezen voor een kortere uitkeringsduur – dit als gevolg van concurrentie van o.a. broodfondsen. Maar de groep ondernemers met een fysiek zwaar beroep betaalt nog altijd fors meer premie voor een kortere uitkering.

17 februari 2020

Premiesolidariteit AOV nog ver te zoeken

Het sentiment rondom AOV’s dat het voor ondernemers lastig is om zich tot de AOW-leeftijd te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid, geldt volgens MoneyView inderdaad voor bepaalde beroepen. Lukt dit wel dan betalen deze beroepsgroepen hiervoor een hoge prijs. Zelfs als er sprake is van kortere uitkeringsduren.

17 februari 2020

Aantal arbeidsongeschikten daalt nauwelijks sinds 2013

Het aantal mensen dat op grond van een wettelijke verzekering een WAO-uitkering ontvangt, is de laatste acht jaar nauwelijks gedaald.

4 februari 2020

Werkgever of werknemer? Dit verandert er als het aan de commissie-Borstlap ligt

23 januari 2020

Zoek op trefwoord