Facebook

Rem

Kabinet voert toch geen minimumuurtarief voor zzp’ers in

Er komt toch geen minimumuurtarief voor zelfstandigen zoals het kabinet vorig jaar aankondigde. Zo’n maatregel is een te grote administratieve last, zorgt voor veel onduidelijkheid, heeft geen draagvlak en is niet uitvoerbaar en handhaafbaar voor de betrokken overheidsdiensten.

Dat schrijven minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Belastingdienst) maandag aan de Tweede Kamer.

De bewindspersonen concluderen dat het voor opdrachtgevers en opdrachtnemers te moeilijk is om een juist uurtarief te berekenen. Er worden bijvoorbeeld directe kosten gemaakt die relevant zijn voor het uurtarief, maar ook indirecte kosten die dat niet zijn.

“Bij het invoeren van een minimumtarief is het noodzakelijk om te regelen voor welke uren dit minimumtarief geldt en met welke kosten bij de berekening van het minimumtarief rekening wordt gehouden”, schrijven Koolmees en Vijlbrief.

Alle zzp’ers krijgen te maken met de onduidelijkheden. “Het is helaas niet mogelijk gebleken om hier eenvoudig toepasbare regels voor te bedenken”, aldus de bewindslieden.

Kabinet gaat door met testen van webmodule

Het kabinet zoekt naar oplossingen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. De bouw van een zogenoemde webmodule is daar een onderdeel van. Dat moet opdrachtgevers vooraf zekerheid geven of iemand zzp’er is of eigenlijk een vast dienstverband moet krijgen. Dat maakt voor de Belastingdienst namelijk veel uit hoeveel premies en heffingen je uiteindelijk moet betalen.

Als uit de beantwoorde vragen van de webmodule blijkt dat een opdrachtnemer als zzp’er aan de slag kan gaan, dan krijgt de opdrachtgever een opdrachtgeversverklaring. Met die verklaring op zak hebben zij duidelijkheid over het afdragen van loonheffingen en werknemerspremies.

Het kabinet is aan het testen met de webmodule en ziet vooralsnog genoeg reden hiermee door te gaan.

Uit een eerste onderzoek onder zakelijke opdrachtgevers die de module hebben ingevuld, blijkt dat voor een kwart een opdrachtgeversverklaring kan worden gegeven en dat bij de helft sprake is van een dienstverband. Bij het overige kwart kon geen oordeel worden gegeven.

De foutmarge noemen Koolmees en Vijlbrief “aanvaardbaar”. Vooral vergeleken met de huidige situatie met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA), de opvolger van de VAR-verklaring. Opdrachtgevers ervaren veel onduidelijkheid over of zij een opdrachtnemer nu wel of niet in dienst moeten nemen. Daarom is handhaving van de Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2021. Na de zomer wordt gekeken of die periode wordt verlengd.

Wanneer de webmodule door iedereen kan worden gebruikt, is nog niet bekend. Er wordt na de zomer een pilot opgestart van een half jaar.

P-G Hoge Raad maakt gehakt van arrest gerechtshof na staken AOV-uitkering door Interpolis

Het gerechtshof moet zich opnieuw buigen over de zaak die een arbeidsongeschikte dierenarts heeft aangespannen tegen Interpolis. Dat is het advies van de procureur-generaal (P-G) aan de Hoge Raad. Hij maakt gehakt van het arrest van het gerechtshof. Eerder kreeg de dierenarts van de Rechtbank Noord-Holland gelijk.

De dierenarts uit het westen van het land is sinds 2012 arbeidsongeschikt vanwege pijn- en gewrichtsklachten. Verschillende medisch specialisten hebben hem onderzocht. En hoewel vaststaat dat de man een wrak is en niet in staat is om te werken meent de verzekeraar dat hij op grond van de polisvoorwaarden geen recht heeft op een uitkering uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Geen objectiveerbare afwijkingen

Aanvankelijk werd wel uitgekeerd, maar de uitkering werd gestaakt omdat geen sprake is van “duidelijk objectiveerbare afwijkingen die de klachten kunnen verklaren”. Volgens de verzekeraar is daarom niet voldaan aan de eis die in de polis staat dat sprake moet zijn van een ‘in relatie tot ziekte of ongeval staande, objectief medisch vast te stellen stoornis’. Ofwel: omdat niet vaststaat welke ziekte precies tot de klachten hebben geleid, meent Interpolis dat ze de hand op de knip mag houden.

Verschil van inzicht over begrip arbeidsongeschiktheid

De rechtbank bepaalde een jaar of zes geleden dat de uitkering hervat moest worden, omdat de man aantoonbaar niet in staat was zijn werk nog uit te voeren als dierenarts. Interpolis ging echter in hoger beroep en bij het hof trok de verzekeraar aan het langste eind. De rechtbank en het hof legden de polisvoorwaarden anders uit, waarbij er vooral verschil van inzicht bestaat over de uitleg van het begrip arbeidsongeschiktheid. Voor de dierenarts reden om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Die moet nog uitspraak doen in de zaak; daaraan gaat doorgaans een conclusie van de P-G vooraf, die vaak wordt gevolgd. De P-G concludeert dat de zaak moet worden terugverwezen naar het hof, onder meer omdat het arrest niet op sommige punten onbegrijpelijk en onvoldoende is gemotiveerd.

Verplichte zelfstandigen-AOV in strijd met EU-recht

Advocaat arbeidsrecht Sascha Janssen heeft samen met het Netwerk van Ondernemende Juristen onderzocht of een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen in strijd is met het Europees recht. Op diverse punten blijkt dit het geval te zijn.

De juridische analyse werd uitgevoerd in opdracht van de Werkvereniging, die opkomt voor de belangen van zelfstandigen en andere modern werkenden. Volgens Roos Wouters van de Werkvereniging heeft het kabinet op basis van deze analyse een groot probleem als het voorstel voor een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen wordt overgenomen.

Wouters: “Het voorstel is niet houdbaar als het wordt getoetst aan de Europese Dienstenrichtlijn en het EU-Werkingsverdrag. Op basis van deze Europese wetgeving en diverse arresten kan worden geconcludeerd dat een verplichte AOV enkel en alleen voor zelfstandigen, een ongerechtvaardigde belemmering vormt voor de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten. Bovendien wordt met dit voorstel inbreuk gemaakt op de grondrechtelijke vrijheid van ondernemerschap, zoals is vastgelegd in het EU-Handvest.”

De overheid wil dat straks alle zelfstandigen verplicht verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Om dit doel te bereiken heeft het kabinet de sociale partners gevraagd om met een voorstel te komen voor deze verzekeringsplicht, die volgens het kabinet de kosten en risico’s voor de samenleving moet verminderen.

Achterkamerbesluit

Volgens Wouters zijn werkgevers- en werknemersorganisaties over de hoofden van zzp-ers heen het met elkaar eens geworden dat er een aparte AOV voor zelfstandigen moet komen. “Dit is in een achterkamertje besloten door de sociale partners, die blijkbaar in de zzp-er een gemeenschappelijke vijand hebben gevonden.

Uit een eerdere enquête van de Werkvereniging blijkt dat 78% van de zzp-ers zo’n verzekering helemaal niet wil. Tegen de werkgevers- en werknemersorganisaties zou ik dan ook willen zeggen: regel geen dingen over de hoofden van zzp-ers heen, maar ga met ons als belangenorganisatie de sociale dialoog aan. Dat is immers altijd de kracht van het poldermodel geweest.”

Platform zzp-dienstverleners: stel nieuwe zzp-wetgeving uit

Het Platform zzp-dienstverleners roept de politiek op nu niet met nieuwe zzp-wetgeving te komen. Dit om zzp’ers en zzp-dienstverleners zekerheid en ruimte te bieden om de coronacrisis goed door te komen en (verdere) vraaguitval bij zzp’ers te voorkomen.

Josien van Breda, voorzitter van het Platform voor zzp-dienstverleners, deed deze oproep gisteren in een brief aan de leden van de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

‘Giftige cocktail’

Zekerheid, stabiliteit en continuïteit op de zzp-markt gaan volgens Van Breda op dit moment boven nieuw beleid. Dit is volgens haar nodig ‘om te voorkomen dat de groep zzp’ers die zich momenteel goed redden, alsnog een beroep op overheidssteun moeten doen’.

Uit de brief: ‘De markt heeft inmiddels z’n draai gevonden in het werken met modelovereenkomsten en de Wet DBA. Tegelijkertijd is er een webmodule in de maak, wordt gewerkt aan de wetsvoorstellen minimumtarief en zelfstandigenverklaring en wacht het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Commissie Borstlap, red.) op uitwerking. De combinatie van opkrabbelen uit het corona-dal in combinatie met onzekerheid over nieuwe beleid, is een gevaarlijke, zelfs giftige cocktail die we nu niet moeten willen.’

Drie handreikingen

In de brief doet het Platform zzp-dienstverleners dan ook drie handreikingen:

  1. Gun de markt de tijd om zich te kunnen herstellen van corona en voorkom verdere vraaguitval
  2. De eerste modelovereenkomsten eindigen in september. Er moet op zeer korte termijn een toezegging komen dat de huidige overeenkomsten verlengd kunnen worden. Alleen zo wordt zzp’ers zekerheid en stabiliteit geboden
  3. De corona crisis geeft waardevolle inzichten over bijvoorbeeld de mate van zelfredzaamheid en kwetsbaarheid van bepaalde groepen zzp’ers en het begrip schijnzelfstandigheid. Laat de lessons learned niet onbenut en stel beide wetsvoorstellen uit, net als de webmodule

Hoogopgeleide zzp’er redt zich prima

Overigens constateert het Platform voor zzp-dienstverleners dat ‘het meeste werk gewoon doorloopt en veel (hoogopgeleide) zzp’ers zich prima redden. Van Breda: “Dit staat haaks op het algemene beeld dat veel zzp’ers het zwaar hebben. Natuurlijk zijn er groepen die hun omzet hebben zien kelderen tot (bijna) nul. Wij zien dit vooral in sectoren die direct geraakt zijn door de intelligente lockdown, zoals horeca en cultuur. Maar gek genoeg, hebben zzp’ers met veel kleine, korte opdrachten en veel verschillende opdrachtgevers het bovengemiddeld lastig. Dit heeft ons verbaasd, omdat deze groep vaak wordt gezien als echte ondernemers. Echter, de zzp’ers die langere tijd bij één opdrachtgever werken, blijken veel zelfredzamer te zijn en kampen minder met omzetdaling.”

De zzp’ers die door de coronacrisis wel hard geraakt worden, zijn volgens Platform voor zzp-dienstverleners op dit moment niet gebaat bij een webmodule of ‘slimmere handhaving’. Die zzp’ers zitten te wachten op een regeling die de TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) moet opvolgen.

Testimonial 12

De adviseur is goed geïnformeerd en geeft goed advies maar geeft de klant ook alle ruimte om zelf een keuze te maken.

Testimonial 11

Alles gaat super bij de adviseur. Heel persoonlijk en echt met de bedoeling je te helpen. Doet super zijn best om het maximale eruit te halen. Totaal niet moeilijk om wat extra’s te doen. Gewoon helemaal top.

Testimonial 10

De adviseur is in staat door de juiste vragen te stellen en goed te luisteren de kern van onze behoefte snel boven water te krijgen.

Testimonial 09

Persoonlijke aandacht, meedenken, handelen uit het belang van de klant.

Testimonial 08

Persoonlijk en deskundig.

Testimonial 07

Duidelijk uitleg over alle facetten. De adviseur reageert altijd erg adequaat, top! Bovendien krijg je inloggegevens voor een app Polismap waar je zowel privé als zakelijk alles wat je hebt afgesloten kan terug zien, super handig!!