Facebook

‘Beeld van misstanden bij AOV’s klopt niet’

In de media wordt soms het beeld geschetst dat verzekeraars zelfstandigen vaak afwijzen voor een arbeidsongeschiktheids­­verzekering (AOV) of er een te strenge claimbeoordeling op na houden. Maar dat klopt niet. Dat stelt minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer.

Koolmees schreef de brief in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) over ‘een man die zijn arbeidsongeschiktheids­verzekering kwijtraakt vanwege een fysiotherapie­behandeling’. Deze Kifid-uitspraak ging over een cafetariahouder die uitviel wegens rugklachten. Zijn verzekeraar (Aegon) wees de claim af wegens ‘verzwijging’. De ondernemer had bij de aanvraag van zijn AOV namelijk een gezondheidsverklaring ondertekend waarin hij geen melding maakte van eerdere rugklachten en van fysiotherapie daarvoor. De verzekeraar werd door Kifid in het gelijk gesteld.

Als Aegon wel op de hoogte was geweest van de medische informatie, zou de verzekeraar bepaalde clausules, uitsluitingen of premie­verhogingen hebben toegepast op de verzekering. Koolmees: “Na onderzoek en advies van zijn medisch adviseur heeft de verzekeraar aan de verzekerde de optie gegeven om akkoord te gaan met een uitsluitings­clausule (ten aanzien van aandoeningen van de wervelkolom), dan wel de AOV op te zeggen. De verzekeraar heeft vervolgens de claim van de verzekerde afgewezen omdat deze onder de uitsluitingsclausule zou vallen.”

Toelaatbaar?

Vindt u het toelaatbaar dat particuliere verzekeraars enkel kerngezonde mensen willen verzekeren en de kosten van klanten die arbeids­ongeschikt worden proberen af te wentelen op de maatschappij”, was de vraag van Van Dijk aan Koolmees.

Volgens Koolmees valt dit geschetste beeld wel mee: “Van alle zelfstandigen die een aanvraag doen voor een AOV wordt met bijna 80% daadwerkelijk een AOV afgesloten. Bij bijna 15% van de kandidaat-verzekerden die een verzekering aanvragen is er wel een verzekerings­aanbod van de verzekeraar, maar komt de AOV om andere redenen niet tot stand. Bijvoorbeeld omdat de benodigde informatie niet wordt aangeleverd of omdat de kandidaat-verzekerde zelf besluit om de AOV niet af te sluiten. Zo’n 5% van de aspirant-verzekerden wordt geweigerd voor een AOV.”

Ook bij de claimbeoordeling spelen geen wijdverspreide misstanden. Koolmees: “In 2011 heeft de AFM een onderzoek gedaan naar de claimbeoordeling bij de AOV. De AFM concludeerde toen dat er geen aanwijzingen waren dat verzekeraars structureel onzorgvuldig handelen bij de vaststelling en uitkering van claims. In 2018 heeft de AFM opnieuw een verkenning gedaan: volgens de AFM zijn er geen misstanden waar nader onderzoek naar moet worden gedaan.”

Wettelijke verzekeringsplicht

“Conform de afspraak in het Pensioenakkoord hebben sociale partners een voorstel uitgewerkt voor een wettelijke verzekeringsplicht voor zelfstandigen tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. […] Voor de zomer van 2020 komt het kabinet met een voorstel aan de Tweede Kamer”, aldus de minister.