Facebook

Beroepsklasse

Sommige beroepen kennen een groter arbeids­ongeschiktheidsrisico dan andere beroepen. Verzekeraars hebben daarom alle beroepen ingeschaald naar het risico van arbeids­ongeschiktheid. Dit heeft geresulteerd in 5 beroepsklassen. Hoe hoger de klassen, hoe groter het risico. Zo zitten bijvoorbeeld in klasse 1 de witteboorden­beroepen als advocaat, en in klasse 5 de beroepen met zware fysieke arbeid, zoals dakdekkers.