Facebook

Begrippen

Wachtdagen

Wachtdagen (eigen risico­-termijn) zijn de dagen waarop je wel arbeids­ongeschikt bent, maar nog geen uitkering krijgt. Je kunt zelf kiezen hoe lang deze periode duurt. Je eigen risico vind je terug op je polisblad. Het eigen risico gaat in op de dag waarop je zich vanwege ziekte of ongeval bij een arts meldt. De arts […]

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is het bedrag dat wij bij volledige arbeidsongeschiktheid per jaar betalen. Je vindt je verzekerde bedrag terug op je polisblad. Je kunt ervoor kiezen om voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid, rubriek A, een ander verzekerd bedrag te kiezen dan voor rubriek B, na het eerste jaar. De verzekerde bedragen mogen niet […]

Uitkerings­drempel

De uitkerings­drempel is het arbeids­ongeschiktheids­percentage vanaf wanneer wij uitkeren. Deze is standaard 25%. Je krijgt dus pas een uitkering wanneer je 25% of meer arbeids­ongeschikt bent. Je kunt ook kiezen voor een hoger percentage. Hoe hoger de uitkerings­drempel, hoe lager je premie. Maar ook: hoe hoger de drempel, hoe minder snel je een uitkering krijgt.

Rubrieken A en B

Rubriek A wordt ook wel het eerstejaars­risico genoemd. Met rubriek A worden de eerste 365 dagen van arbeids­ongeschiktheid bedoeld. Deze periode van 365 dagen geldt voor iedere nieuwe arbeids­ongeschiktheid, tenzij je binnen dertig dagen na beter melden, opnieuw arbeids­ongeschikt wordt. Dan begint de periode van 365 niet opnieuw, maar loopt deze door. Rubriek B wordt […]

Medisch adviseur

De medisch adviseur is een arts, die in dienst van of in opdracht van a.s.r. werkt. De medisch adviseur geeft een onafhankelijk deskundig advies over je gezondheid en de gevolgen daarvan voor je werk. De deskundigheid van de medisch adviseur blijkt uit de gevolgde opleidingen en de ervaring.

Inkomen

Met inkomen bedoelen wij de belastbare winst uit onderneming en het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden, zoals bedoeld in de Wet Inkomstenbelasting 2001. Het gaat om de belastbare winst vóór ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling, plus fiscaal toegestane afschrijvingen op bedrijfs­middelen. Ben je korter dan drie jaar ondernemer? Dan stellen we het inkomen vast op basis van […]

Indexpercentage

Heb je bij het sluiten van de verzekering gekozen voor een klim van de verzekerde bedragen of van de uitkering? Dan passen wij deze jaarlijks aan, aan de hand van het CBS-indexpercentage. Dit percentage wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ieder jaar vergelijken we het indexcijfer van de maand oktober met het […]

Indexering/klim van de uitkering

Indexering of klim is een manier om de uitkering bij arbeidsongeschiktheid jaarlijks te laten stijgen. Hier kun je voor kiezen bij het afsluiten van de verzekering. Je uitkering wordt dan, wanneer je langer dan een jaar arbeidsongeschikt bent, ieder jaar verhoogd. Je kunt kiezen voor een jaarlijkse verhoging van 3% of voor verhoging met het […]

Indexering/klim van het verzekerd bedrag

Indexering of klim is een manier om de verzekerde bedragen tijdens de looptijd van de verzekering aan te passen. Hier kun je voor kiezen bij het afsluiten van de verzekering. De verzekerde bedragen worden dan ieder jaar door ons aangepast met het CBS-indexpercentage, om gelijke tred te houden met de gemiddelde loonstijging in Nederland. Hierdoor […]

Eindleeftijd

Dit is de leeftijd waarop de verzekering eindigt. De maximale eindleeftijd is 67 jaar. Voor zwaardere beroepen kan een lagere maximale eindleeftijd gelden, bijvoorbeeld 60 jaar. De eindleeftijd van je verzekering kun je zien op je polisblad.

Eigen risico-termijn

De eigen risico-termijn of wachtdagen is het aantal dagen waarop je wel arbeids­ongeschikt bent, maar nog geen uitkering krijgt. Je kunt zelf kiezen hoe lang deze periode duurt. Je eigen risico vind je terug op je polisblad. Het eigen risico gaat in op de dag waarop je zich vanwege ziekte of ongeval bij een arts […]