Facebook

Begrippen

Contractduur

Dit is de periode waarvoor de verzekerings­overeenkomst is aangegaan. De meest voorkomende contractduur bij onze AOV’s is drie jaar. Na drie jaar wordt de verzekering dan elke keer met een jaar verlengd. De contractvervaldatum wordt dan elk jaar automatisch met een jaar opgeschoven.

Betaaltermijn

Met de betaaltermijn bedoelen we de termijn waarover je je premie betaalt. Je kunt kiezen uit vier betaal­termijnen voor je premie: per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar. Hiervoor betaal je geen termijn­opslag. De premie betaal je altijd vooraf.

Beroepsklasse

Sommige beroepen kennen een groter arbeids­ongeschiktheidsrisico dan andere beroepen. Verzekeraars hebben daarom alle beroepen ingeschaald naar het risico van arbeids­ongeschiktheid. Dit heeft geresulteerd in 5 beroepsklassen. Hoe hoger de klassen, hoe groter het risico. Zo zitten bijvoorbeeld in klasse 1 de witteboorden­beroepen als advocaat, en in klasse 5 de beroepen met zware fysieke arbeid, zoals […]

Arbeids­­ongeschiktheids­­criterium

Het arbeids­ongeschiktheids­criterium is een maatstaf voor het beoordelen van de mate van arbeids­ongeschiktheid. Deze criteria zijn beroepsarbeids­ongeschiktheid, passende arbeid, en gangbare arbeid. Bij a.s.r. wordt meestal het criterium beroepsarbeids­ongeschiktheid gehanteerd. Bij arbeids­ongeschiktheid kijken we dan in hoeverre je nog je eigen beroep en werkzaamheden uit kunt oefenen. Soms kun je ook kiezen voor het criterium […]

Arbeids­ongeschiktheid

Wij gaan uit van arbeids­ongeschiktheid als je last hebt van stoornissen die verband houden met ziekte, een ongeval of orgaandonatie. Deze stoornissen zijn objectief vastgesteld door een arts en zijn algemeen medisch erkend. Door deze stoornissen kun je niet goed functioneren, en ben je voor tenminste 25% ongeschikt om je werkzaamheden uit te voeren.

Arbeidsdeskundige

De arbeids­deskundige is een specialist die in dienst of in opdracht van a.s.r. werkt. De arbeidsdeskundige is specialist op de vakgebieden van mens, werk en inkomen. De arbeidsdeskundige geeft onafhankelijk advies over je arbeids­ongeschiktheid en beoordeelt de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan. De arbeidsdeskundige geeft advies over de mate van arbeids­ongeschiktheid, het […]