Facebook

Financieel

Ontvangt AOVzelfregelen provisie over de afgesloten polissen?

Nee, AOVzelfregelen, en dus ook Victoraad Financieel Advies, ontvangt geen provisie. Sinds 2013 mag een tussenpersoon geen provisie meer in rekening brengen. Wij vragen jaarlijks een vergoeding voor onderhoud en beheer en eenmalige afsluitkosten. Een AOV zonder provisie dus.

Kunnen wij de premies en voorwaarden wijzigen?

Als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering sluit doe je dat voor vele jaren. De omstandigheden waarop de premie en de voorwaarden zijn gebaseerd wijzigen gedurende de looptijd van de verzekering. Als de gewijzigde omstandigheden daar aanleiding toe geven, kunnen wij de premie en voorwaarden gedurende de looptijd van de verzekering aanpassen. Als wij dat doen dan doen […]

Blijft de berekende premie gelijk?

Nee, de premie is onder meer afhankelijk van leeftijd, beroep en gemaakte keuzes in dekkingen. Bij de AOV en Flexibele AOV wordt de premie berekend met het combitarief. Dit houdt in dat je premie jaarlijks stijgt met de leeftijd. Na een bepaalde leeftijd blijft de premie gelijk. Ben je bij het sluiten van de verzekering […]

Is de berekende premie die getoond wordt definitief?

Nee, de berekende premie die getoond wordt is een indicatie. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. De premie die je daadwerkelijk gaat betalen zodra je een AOV hebt afgesloten, kan hiervan afwijken. Dit komt omdat je bij het afsluiten van je AOV een aantal keuzes maakt in de dekkingen, die de hoogte van de […]

Waarop is de premie gebaseerd?

De premie is afhankelijk van verschillende factoren, zoals je leeftijd en je beroep, en keuzes die je hebt gemaakt in dekkingen. Bij de AOV en Flexibele AOV wordt de premie berekend met het combitarief. Dit houdt in dat je premie jaarlijks stijgt met je leeftijd. Na een bepaalde leeftijd blijft de premie gelijk. Ben je […]

Hoeveel kost een arbeids­­ongeschiktheids­­verzekering?

Dit is afhankelijk van heel veel verschillende factoren, zoals je leeftijd en beroep. Maar ook van de keuzes die je maakt in de product­kenmerken. Bijvoorbeeld: Wil je een korte of juist een lange uitkeringsduur? Hoe hoog is het inkomen dat je wilt verzekeren? Vanaf hoeveel procent arbeids­ongeschiktheid wil je een uitkering ontvangen? Hoeveel dagen kun […]

Wat kost het mij om een AOV af te sluiten via AOVzelfregelen?

Je betaalt alleen kosten voor service en onderhoud à € 186,00 per jaar. Zie de aanbieding op Pakket. Je bespaart dan de afsluitkosten à € 349,00!

Hoeveel inkomen moet ik verzekeren binnen mijn AOV?

Met een arbeids­ongeschiktheids­verzekering verzeker je je inkomen voor als je arbeids­ongeschikt raakt. Bereken hier je benodigde verzekerde inkomen.