Facebook

Dataregister moet verzekerbaarheid AOV verbeteren

Verzekeraars en wetenschappers gaan samenwerken om de verzekerbaarheid voor het arbeidsongeschiktheidsrisico te verbeteren en meer inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op succesvolle preventie en re-integratie. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars. 

Hiervoor wordt een landelijk dataregister arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (LDAO) gevormd. Het register is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs (GAV) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Doel van het dataregister

Het doel van het dataregister is om via wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan effectieve(re) re-integratie en preventie van arbeidsongeschiktheid. Ook willen de initiatiefnemers de toegankelijkheid van de AOV-markt voor zelfstandigen verbeteren. “Het register versterkt de wetenschappelijke basis voor objectief onderbouwde adviezen over het risico op arbeidsongeschiktheid bij uiteenlopende aandoeningen”, aldus het Verbond van Verzekeraars.

Register begint met pilot

Het dataregister begint met een pilot die zich richt op het verkrijgen van beter inzicht in de relatie tussen brilsterkte en het risico op netvliesloslating. Het is volgens het Verbond het streven dat de komende tijd meer inkomensverzekeraars zich aansluiten bij het LDAO zodat nog in 2020 voldoende informatie wordt verzameld om te starten met het wetenschappelijk onderzoek.

Alleen voor wetenschappelijk onderzoek

De (medische) gegevens die in het dataregister worden verzameld kunnen alleen worden geraadpleegd voor wetenschappelijk onderzoek, stelt het Verbond in een bericht. “Deze zijn niet herleidbaar naar individuele personen en worden gepseudonimiseerd door zowel de verzekeraar die informatie aanlevert als een onafhankelijke derde partij.” Het register wordt ondergebracht bij het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS), dat uitsluitend geaggregeerde gegevens verstrekt. Commissies (waarin verzekeraars, het UMCG en de GAV vertegenwoordigd zijn) begeleiden en bewaken de onderzoeksvragen. Ook wordt een Raad van Toezicht ingesteld.