Facebook

Driekwart zzp’ers ziet verplichte AOV niet zitten

Drie van de tien onverzekerde zzp’ers wachten eerst af hoe de nieuwe zzp-wet eruit komt te zien, voor ze een AOV afsluiten. Sowieso is maar een kwart van alle zelfstandigen positief over de aankomende verplichting een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van verzekeraar Allianz. Driekwart van de ondervraagde zzp’ers ziet een verplichte AOV, zoals afgesproken in het pensioenakkoord, niet zitten.

Bijna negen van de tien zelfstandigen (87%) hebben nu geen AOV, blijkt uit het onderzoek. Meer dan de helft van de zzp’ers (55%) vindt de verzekering te duur. 30% denkt een dekking van het arbeidsongeschiktheidsrisico niet nodig te hebben.

Wachten op uitwerking AOV-regeling en zzp-wet

Een wettelijke invulling voor de verplichte AOV wordt begin 2020 verwacht. Sociale partners moeten op 1 februari met een uitgewerkt voorstel komen.

Daarnaast werkt het ministerie van Sociale Zaken aan een nieuwe zzp-wet. Die vervangt de Wet deregulering beoordelingskader arbeidsrelaties (Wet DBA). Deze nieuwe wet zou er eerst per 1 januari 2020 komen, maar dat is nu verschoven naar 1 januari 2021. Drie op de tien onverzekerde zzp’ers geven aan dat zij waarschijnlijk pas een AOV zullen afsluiten als duidelijk is hoe de nieuwe zzp-wet eruitziet.

Verzekerde zzp’ers: ‘Iedereen kan arbeidsongeschikt worden’

Van de zzp’ers die wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben, geeft 82% als reden dat arbeidsongeschiktheid iedereen kan overkomen. Bijna een derde (32%) heeft een AOV afgesloten omdat ze niemand hebben om op terug te vallen. Iets minder dan een kwart (23%) noemt de fiscale aftrekbaarheid van de premie als reden.