Facebook

Indexpercentage

Heb je bij het sluiten van de verzekering gekozen voor een klim van de verzekerde bedragen of van de uitkering? Dan passen wij deze jaarlijks aan, aan de hand van het CBS-indexpercentage. Dit percentage wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ieder jaar vergelijken we het indexcijfer van de maand oktober met het indexcijfer van de maand oktober van het jaar daarvoor. Het verschil wordt uitgedrukt in een percentage. Met dat percentage verhogen we de verzekerde bedragen. Is het indexcijfer lager dan het jaar daarvoor, dan verlagen we de verzekerde bedragen en de premie niet.