Facebook

Inkomen

Met inkomen bedoelen wij de belastbare winst uit onderneming en het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden, zoals bedoeld in de Wet Inkomstenbelasting 2001. Het gaat om de belastbare winst vóór ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling, plus fiscaal toegestane afschrijvingen op bedrijfs­middelen. Ben je korter dan drie jaar ondernemer? Dan stellen we het inkomen vast op basis van wat er in de branche gebruikelijk is en/of wat je in loon­dienst verdiend hebt. Dit geldt alleen voor de eerste drie volledige kalenderjaren na het begin als zelfstandige. Ben je directeur-grootaandeel­houder? Dan bedoelen we het belastbare loon, zoals bedoeld in de Wet Inkomstenbelasting 2001. Dit wordt vermeerderd/verminderd met het aan de directeur-grootaandeel­houder toe te rekenen deel van de belastbare winst of het verlies van de bv. De belastbare winst of het verlies van de bv wordt vermeerderd met fiscaal toegestane afschrijvingen op bedrijfsmiddelen.