Facebook

Kunnen wij de premies en voorwaarden wijzigen?

Als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering sluit doe je dat voor vele jaren. De omstandigheden waarop de premie en de voorwaarden zijn gebaseerd wijzigen gedurende de looptijd van de verzekering. Als de gewijzigde omstandigheden daar aanleiding toe geven, kunnen wij de premie en voorwaarden gedurende de looptijd van de verzekering aanpassen. Als wij dat doen dan doen wij dat in beginsel per contractvervaldatum en doen we dat niet alleen voor je verzekering. Wij passen de premie en/of voorwaarden dan aan voor alle verzekeringen van eenzelfde soort, of voor alle verzekeringen die gesloten zijn voor een bepaalde beroepsgroep of leeftijdsgroep. In het geval je premie wordt verlaagd (zonder maximum) of wordt verhoogd (maximaal 20% per jaar), en/of de voorwaarden wijzigen dan sturen wij je uiterlijk drie maanden voor de contractvervaldatum een brief, waarin wij je hierover informeren. Passen wij je premie en/of voorwaarden aan en ben je het niet eens met deze aanpassing? Dan kunt je je verzekering per contractvervaldatum beëindigen.