Facebook

P-G Hoge Raad maakt gehakt van arrest gerechtshof na staken AOV-uitkering door Interpolis

Het gerechtshof moet zich opnieuw buigen over de zaak die een arbeidsongeschikte dierenarts heeft aangespannen tegen Interpolis. Dat is het advies van de procureur-generaal (P-G) aan de Hoge Raad. Hij maakt gehakt van het arrest van het gerechtshof. Eerder kreeg de dierenarts van de Rechtbank Noord-Holland gelijk.

De dierenarts uit het westen van het land is sinds 2012 arbeidsongeschikt vanwege pijn- en gewrichtsklachten. Verschillende medisch specialisten hebben hem onderzocht. En hoewel vaststaat dat de man een wrak is en niet in staat is om te werken meent de verzekeraar dat hij op grond van de polisvoorwaarden geen recht heeft op een uitkering uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Geen objectiveerbare afwijkingen

Aanvankelijk werd wel uitgekeerd, maar de uitkering werd gestaakt omdat geen sprake is van “duidelijk objectiveerbare afwijkingen die de klachten kunnen verklaren”. Volgens de verzekeraar is daarom niet voldaan aan de eis die in de polis staat dat sprake moet zijn van een ‘in relatie tot ziekte of ongeval staande, objectief medisch vast te stellen stoornis’. Ofwel: omdat niet vaststaat welke ziekte precies tot de klachten hebben geleid, meent Interpolis dat ze de hand op de knip mag houden.

Verschil van inzicht over begrip arbeidsongeschiktheid

De rechtbank bepaalde een jaar of zes geleden dat de uitkering hervat moest worden, omdat de man aantoonbaar niet in staat was zijn werk nog uit te voeren als dierenarts. Interpolis ging echter in hoger beroep en bij het hof trok de verzekeraar aan het langste eind. De rechtbank en het hof legden de polisvoorwaarden anders uit, waarbij er vooral verschil van inzicht bestaat over de uitleg van het begrip arbeidsongeschiktheid. Voor de dierenarts reden om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Die moet nog uitspraak doen in de zaak; daaraan gaat doorgaans een conclusie van de P-G vooraf, die vaak wordt gevolgd. De P-G concludeert dat de zaak moet worden terugverwezen naar het hof, onder meer omdat het arrest niet op sommige punten onbegrijpelijk en onvoldoende is gemotiveerd.