Facebook

Verplichte zelfstandigen-AOV in strijd met EU-recht

Advocaat arbeidsrecht Sascha Janssen heeft samen met het Netwerk van Ondernemende Juristen onderzocht of een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen in strijd is met het Europees recht. Op diverse punten blijkt dit het geval te zijn.

De juridische analyse werd uitgevoerd in opdracht van de Werkvereniging, die opkomt voor de belangen van zelfstandigen en andere modern werkenden. Volgens Roos Wouters van de Werkvereniging heeft het kabinet op basis van deze analyse een groot probleem als het voorstel voor een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen wordt overgenomen.

Wouters: “Het voorstel is niet houdbaar als het wordt getoetst aan de Europese Dienstenrichtlijn en het EU-Werkingsverdrag. Op basis van deze Europese wetgeving en diverse arresten kan worden geconcludeerd dat een verplichte AOV enkel en alleen voor zelfstandigen, een ongerechtvaardigde belemmering vormt voor de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten. Bovendien wordt met dit voorstel inbreuk gemaakt op de grondrechtelijke vrijheid van ondernemerschap, zoals is vastgelegd in het EU-Handvest.”

De overheid wil dat straks alle zelfstandigen verplicht verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Om dit doel te bereiken heeft het kabinet de sociale partners gevraagd om met een voorstel te komen voor deze verzekeringsplicht, die volgens het kabinet de kosten en risico’s voor de samenleving moet verminderen.

Achterkamerbesluit

Volgens Wouters zijn werkgevers- en werknemersorganisaties over de hoofden van zzp-ers heen het met elkaar eens geworden dat er een aparte AOV voor zelfstandigen moet komen. “Dit is in een achterkamertje besloten door de sociale partners, die blijkbaar in de zzp-er een gemeenschappelijke vijand hebben gevonden.

Uit een eerdere enquête van de Werkvereniging blijkt dat 78% van de zzp-ers zo’n verzekering helemaal niet wil. Tegen de werkgevers- en werknemersorganisaties zou ik dan ook willen zeggen: regel geen dingen over de hoofden van zzp-ers heen, maar ga met ons als belangenorganisatie de sociale dialoog aan. Dat is immers altijd de kracht van het poldermodel geweest.”