Facebook

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is het bedrag dat wij bij volledige arbeidsongeschiktheid per jaar betalen. Je vindt je verzekerde bedrag terug op je polisblad. Je kunt ervoor kiezen om voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid, rubriek A, een ander verzekerd bedrag te kiezen dan voor rubriek B, na het eerste jaar.

De verzekerde bedragen mogen niet meer bedragen dan 90% van je gemiddelde inkomen. Is dat inkomen ook op een andere polis verzekerd, bij ons of bij een andere verzekeraar? Dan tellen we de verzekerde bedragen bij elkaar op. Het totaal per rubriek (A en B) mag niet meer zijn dan 90% van het gemiddelde inkomen. De verzekerde bedragen mogen niet meer bedragen dan € 180.000 bij de AOV en de Flexibele AOV. Bij de AOV 2.5 is het verzekerde bedrag maximaal € 45.000.