Facebook

Zelfstandigen willen na minimumtarief ook test arbeidsrelatie van tafel

ZZP Nederland ziet niets in de webmodule die het kabinet wil invoeren om te toetsen of opdrachtgevers zelfstandigen kunnen inhuren voor een klus. Dat instrument “gaat niet werken”, zegt de belangenorganisatie dinsdag in een verklaring.

Maandag besloot het kabinet af te zien van de invoering van een minimumtarief voor zelfstandigen. Wel wordt verder geëxperimenteerd met een webmodule die opdrachtgevers en zelfstandigen duidelijkheid moet geven over de status van hun arbeidsrelatie.

“Te veel administratieve rompslomp, te veel juridische onduidelijkheid en te weinig rechtszekerheid”, schrijft ZZP Nederland over dat proces. “Het is een utopie om te denken dat deze webmodule aan opdrachtgevers en opdrachtnemers meer duidelijkheid zal geven, omdat de onderliggende zeer complexe regelgeving niet verandert.”

De stichting vindt dat de huidige situatie met goedgekeurde modelcontracten moet worden verlengd, totdat er een alternatief is. ZZP Nederland is de grootste belangenbehartiger van zelfstandigen in Nederland, met bijna 49.000 leden.

Woensdag vergadert de vaste Kamercommissie over de regelgeving voor zzp’ers.