Facebook

Arbeids­­ongeschiktheids­­criterium

Het arbeids­ongeschiktheids­criterium is een maatstaf voor het beoordelen van de mate van arbeids­ongeschiktheid. Deze criteria zijn beroepsarbeids­ongeschiktheid, passende arbeid, en gangbare arbeid. Bij a.s.r. wordt meestal het criterium beroepsarbeids­ongeschiktheid gehanteerd. Bij arbeids­ongeschiktheid kijken we dan in hoeverre je nog je eigen beroep en werkzaamheden uit kunt oefenen. Soms kun je ook kiezen voor het criterium passende arbeid. In dat geval kijken we bij arbeids­ongeschiktheid ook of je nog werk kunt uitvoeren dat past bij je werkervaring en opleiding.