Facebook

Privacyverklaring AOVzelfregelen

AOVzelfregelen is een dienst van Victoraad Financieel Advies B.V. (hierna ‘Victoraad’), Victoraad is gevestigd te Amersfoort en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39090713. Victoraad is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, ook voor (de website van) AOVzelfregelen.

Via de website van AOVzelfregelen (www.aovzelfregelen.nl) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Victoraad acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houdt Victoraad zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

1. Gebruik van persoonsgegevens

Onze dienst bestaat uit informatievoorziening en bemiddeling bij het afsluiten van een verzekering door jou bij de Aanbieder: De Aanbieder is een partij die zelfstandig verzekeringen aanbiedt waarmee jij door bemiddeling van Victoraad een overeenkomst aangaat.

Op de pagina Aanvragen op de website wordt een module van de Aanbieder aangeboden. De module staat feitelijk op een beveiligde server van de Aanbieder. Via deze module kan een premie berekend worden of een AOV aangevraagd worden. De (persoons)gegevens die in deze module worden ingevoerd, komen rechtstreeks bij de Aanbieder terecht; wij verwerken deze premieberekeningen en AOV-aanvragen en de daarbij ingevoerde gegevens niet.

Is een AOV-aanvraag geaccepteerd en definitief, dan krijgt Victoraad via een beveiligde verbinding en in een versleuteld bestand uitsluitend die gegevens die relevant zijn voor de dienstverlening van AOVzelfregelen. Medische gegevens worden niet verstrekt door de Aanbieder aan ons. Decodering van het versleutelde bestand gebeurt via een programma van de Aanbieder.

Door gebruik van onze diensten geef je ons toestemming jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden te gebruiken:

2. Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje (een string van letters en cijfers) dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op je harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies kunnen worden gebruikt door webservers om gebruikers te identificeren en monitoren als ze de verschillende pagina’s op een website bezoeken alsmede om terugkerende gebruikers naar de website te identificeren.

Cookies kunnen ‘permanent’ of ‘sessiegericht’ zijn:

3. Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over AOVzelfregelen. Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die jij ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen jouw NAW-gegevens, e-mailadres en eventuele reactie. Wij kunnen contact met je opnemen voor commerciële doeleinden per post, per e-mail, per telefoon, via sociale media en bezoek aan huis n.a.v. bovengenoemde contactmomenten (op afspraak). Bij iedere nieuwsbrief wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

4. Registreren

Bij (bepaalde onderdelen van) onze diensten moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren wij (via de door jou gekozen gebruikersnaam) de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij je kunnen benaderen in het kader van uitvoering van de bemiddeling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die je bij ons hebt afgenomen.

Wij zullen de aan jou gebruikersnaam gekoppelde gegevens behalve aan de Aanbieder niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Dit geldt voor alle persoonsgegevens die wij verzamelen of die je aan ons verstrekt.

5. Verstrekking aan derden

Op onze website zijn knoppen voor sociale media opgenomen, zowel naar onze kanaalpagina’s als om de betreffende pagina te delen via jouw kanaalpagina’s. Op het moment dat je gebruik maakt van deze sociale mediadiensten worden er ook gegevens doorgegeven aan de beheerders van deze diensten. Die beheerders verzamelen dan jouw persoonsgegevens. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze diensten te lezen, voordat je van deze diensten gebruik gaat maken.

6. Beveiliging

Om inzage van jouw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen heeft Victoraad voor de website van AOVzelfregelen verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies. De persoonsgegevens en handelingen van jou worden beveiligd door het gebruik van geavanceerde technologie en veiligheidssystemen. Alle persoonlijke informatie die jij beschikbaar stelt aan ons wordt verstuurd via SSL- coderingstechnologie. SSL (Secure Socket Layer) is een uiterst veilig coderingssysteem dat jouw persoonlijke en transactiegegevens beschermt. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. De klantgegevens staan op een zeer goed beveiligde externe server van Enter Automatisering.

7. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden (waaronder Aanbieders) die door links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden jou aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

9. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen.

Victoraad Financieel Advies BV
Darthuizerberg 19, 3825 BK Amersfoort
Postbus 2645, 3800 GD Amersfoort

Telefoon: 033-2584585 of 06-268544875
Email: info@victoraad.nl