Facebook

Eigen risico-termijn

De eigen risico-termijn of wachtdagen is het aantal dagen waarop je wel arbeids­ongeschikt bent, maar nog geen uitkering krijgt. Je kunt zelf kiezen hoe lang deze periode duurt. Je eigen risico vind je terug op je polisblad. Het eigen risico gaat in op de dag waarop je zich vanwege ziekte of ongeval bij een arts meldt. De arts moet op die dag vastgesteld hebben dat je (voorlopig) niet kan werken.