Facebook

Indexering/klim van het verzekerd bedrag

Indexering of klim is een manier om de verzekerde bedragen tijdens de looptijd van de verzekering aan te passen. Hier kun je voor kiezen bij het afsluiten van de verzekering. De verzekerde bedragen worden dan ieder jaar door ons aangepast met het CBS-indexpercentage, om gelijke tred te houden met de gemiddelde loonstijging in Nederland. Hierdoor blijft de koopkracht van verzekerden die arbeidsongeschikt worden op peil. De indexering stopt wanneer je langer dan een jaar arbeidsongeschikt bent.