Facebook

Ontvangt AOVzelfregelen provisie over de afgesloten polissen?

Nee, AOVzelfregelen, en dus ook Victoraad Financieel Advies, ontvangt geen provisie. Sinds 2013 mag een tussenpersoon geen provisie meer in rekening brengen. Wij vragen jaarlijks een vergoeding voor onderhoud en beheer en eenmalige afsluitkosten. Een AOV zonder provisie dus.