Facebook

Voorlopige dekking van een arbeids­ongeschiktheids­verzekering

Als je een arbeids­ongeschiktheids­verzekering aanvraagt en die AOV moet zo snel mogelijk ingaan, dan kan De Amersfoortse een voolopige dekking verlenen.

De Amersfoortse verleent een voorlopige dekking aan jou indien je:

De dekking gaat in op de gewenste ingangsdatum mits de ingangsdatum op of na de verzenddatum van het aanvraagformulier en gezondheids­verklaring ligt en het volledig ingevulde aanvraag­formulier en gezondheids­verklaring na ondertekening binnen 3 maal 24 uur daarna door De Amersfoortse is ontvangen.

De Amersfoortse verleent deze voorlopige dekking ook als het volledig ingevulde aanvraag­formulier met verzoek tot telefonische afname van de gezondheidsverklaring binnen 3 maal 24 uur daarna door De Amersfoortse ontvangen is. De telefonische afname van de gezondheids­verklaring moet binnen maximaal 10 dagen na de datum waarop de Amersfoortse de aanvraag ontvangt hebben, zijn uitgevoerd.

De Amersfoortse behoudt zich het recht voor om na ontvangst van het aanvraag­formulier en gezondheids­verklaring de voorlopige dekking in te trekken dan wel andere voorwaarden te stellen.

De voorlopige dekking wordt verleend op basis van de aangevraagde verzekering en verzekerde jaarrente(s) tot maximaal € 55.000,-. Bestaande ziektes, klachten en/of aandoeningen zijn uitgesloten. De maximale duur van de dekking is 30 dagen. Als de verzekering niet wordt geaccepteerd eindigt de dekking drie dagen na de datum waarop de brief met de afwijzing door De Amersfoortse is gedagtekend.

Meer informatie