Facebook

Uitkerings­drempel

De uitkerings­drempel is het arbeids­ongeschiktheids­percentage vanaf wanneer wij uitkeren. Deze is standaard 25%. Je krijgt dus pas een uitkering wanneer je 25% of meer arbeids­ongeschikt bent. Je kunt ook kiezen voor een hoger percentage. Hoe hoger de uitkerings­drempel, hoe lager je premie. Maar ook: hoe hoger de drempel, hoe minder snel je een uitkering krijgt.