Facebook

Een AOV brengt talloze voordelen met zich mee

Een zelfstandig ondernemer die door ziekte of ongeval arbeidsongeschikt is, zal geen uitkering van de overheid ontvangen. Om je inkomensverlies niet zelf te moeten opvangen, is het daarom belangrijk een AOV af te sluiten. Bij ziekte of ongeval zal je zo maandelijks een uitkering ontvangen en zal je dus niet voor een eigen financieel vangnet moeten zorgen. Buiten deze geruststellende uitkering zijn er verder nog veel meer voordelen aan een AOV verbonden.

Jij bepaalt je premie

Ten eerste heb je zelf een grote invloed op hoogte van de premie die je zal betalen. Bij het afsluiten van een AOV, gaat er eerst een zogenaamde eigenrisicoperiode in. Tijdens deze periode zal de verzekeraar geen premie uitkeren in geval van arbeidsongeschiktheid en moet je dus zelf een financiële buffer achter de hand hebben. De termijn van deze eigenrisicoperiode bepaal je zelf. Hoe langer je zelf het risico draagt, hoe lager de te betalen premie zal zijn. Je bepaalt ook zelf welk deel van je inkomen je wil verzekeren. Verzeker je bijvoorbeeld 80% van je inkomen, dan zal de premie heel wat hoger zijn dan bij het verzekeren van slechts 50%.

Fiscaal voordeel

Verder is een arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar. Het gaat hier namelijk om een persoonlijke verzekering en is dus aftrekbaar in box 1 bij inkomen uit werk en woning. De enige voorwaarde is dat het bedrag wordt uitgekeerd aan dezelfde persoon die de premie betaalt. Voldoe je aan deze eis, dan zal de premie netto lager zijn dan je dacht.

Ook gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is verzekerd

Een ander voordeel van de arbeidsongeschiktheidsverzekering, is dat je ook een inkomen ontvangt als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. Ben je volledig afgekeurd, zal je het volledige bedrag waarvoor je verzekerd bent ontvangen. Ben je 60% arbeidsongeschikt, zal je het overeenkomstige deel van je inkomen uitgekeerd krijgen.

Niet alleen financiële voordelen

Een AOV biedt niet alleen een uitkering aan als je arbeidsongeschikt bent, ze bieden ook vaak preventieve hulp aan. Zowel voor je verzekeraar als voor jezelf is het immers belangrijk te voorkomen dat je arbeidsongeschikt raakt. De preventieve diensten omvatten vaak een beroep specifieke gezondheidstest, stresspreventie en personal coaching. Als ondernemer kun je ook gratis advies krijgen. Dit advies kan leiden tot kleine aanpassingen in je levensstijl, kleine aanpassingen die een wereld van verschil kunnen maken.

Tenslotte helpen de meeste verzekeraars je bij je herstel en de re-integratie in je werk. Je wil als ondernemer immers zo snel mogelijk weer aan de slag. Samen met verschillende arbeids- en bedrijfsdeskundigen zullen ze bespreken of er eventuele aanpassingen nodig zijn om je werk weer vlot op te kunnen nemen.

Zoals je ziet, brengt een arbeidsongeschiktheidsverzekering heel wat voordelen met zich mee. Elke arbeidsongeschiktheidsverzekering is echter anders. Je kunt immers verschillende extra dekkingen toevoegen. Je eigen financiële situatie bepaalt de voorwaarden van de verzekering ook voor een groot deel. Vergelijk daarom verschillende verzekeraars en hun voorwaarden, zodat je die arbeidsongeschiktheidsverzekering samenstelt die bij jouw persoonlijke situatie past!