Facebook

Wat moet je weten over de verplichte arbeids­ongeschiktheids­verzekering vanaf 1 januari 2024?

Al meer dan twintig jaar ben ik werkzaam in de verzekeringswereld en in die jaren heb ik één ding wel geleerd: als de overheid dingen gaat verplichten moet je als ondernemer vooral heel wakker blijven.

Nou is dat bij het onderwerp verzekeringen voor de meeste ondernemers nogal moeilijk, omdat juist dat onderwerp de meeste ondernemers doorgaans niet zoveel interesseert. Ze zijn vooral druk met hun eigen werk, en dat is begrijpelijk. Ik zal voor alle ondernemers die beginnen te gapen bij het woord verzekeringen toch even heel kort proberen uit te leggen wat de overheid van plan is en waar je goed naar moet kijken.

De overheid wil vanaf 1 januari 2024 iedere ondernemer verplichten om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Belangrijkste reden is dat ongeveer 75 procent van de ondernemers zich niet of onvoldoende verzekerd heeft tegen arbeidsongeschiktheid. Als iemand onverzekerd is en hij raakt langdurig arbeidsongeschikt, belandt hij uiteindelijk in de bijstand. Kort gezegd komt het er op neer, dat de belastingbetaler voor de schade opdraait. Ook wil de overheid met deze maatregel ‘schijnondernemerschap’ tegengaan en meer mensen richting een loondienstverband duwen. Deels zullen ze hier ook in gaan slagen, is de verwachting.

Voor de ondernemer die ondernemer wil blijven blijven er twee mogelijkheden over: ofwel je verzekert je via een verzekeraar, ofwel je verzekert je via de overheid.

Via de overheid

Belangrijk voordeel om je AOV via de overheid te regelen is dat er een acceptatieplicht is en dat ook de zware beroepen verzekerbaar zijn tot de pensioengerechtigde leeftijd. Mensen met een wat ingewikkelder medisch dossier kunnen hierdoor zonder uitsluitingen en andere beperkingen dus wel terecht. Bij reguliere verzekeraars is er geen acceptatieplicht waardoor een bepaalde groep mensen buiten de boot valt of zich bijvoorbeeld maar tot hun zestigste kunnen verzekeren.

Toch kleven er aan de AOV van de overheid ook een aantal nadelen. Zo kun je maar een maximaal inkomen van 1.650 euro bruto per maand verzekeren. Dit is voor veel ondernemers natuurlijk echt niet genoeg. Bij reguliere verzekeraars kun je 80 procent van je bruto winst verzekeren.

Ook vindt de uitkering pas plaats na 12 maanden. Je hebt eventueel ook nog de mogelijkheid om na zes maanden of na twee jaar een uitkering te krijgen. Dit betekent wel dat je een flinke financiële  buffer moet hebben om de eerste zes maanden zelf te kunnen overbruggen. Bij een reguliere verzekeraar kun je kiezen voor een wachtperiode vanaf 14 dagen. Je hebt dus minder financiële buffer nodig als je hiervoor kiest.

Als je kiest voor een AOV via de overheid, wordt er bij arbeidsongeschiktheid gekeken of je ook nog in staat bent om ander passend werk te doen. Je uitkering is dus afhankelijk van je mogelijke andere verdiencapaciteit, terwijl je bij een verzekeraar er voor kunt kiezen dat je mate van arbeidsongeschiktheid alleen wordt beoordeeld op je huidige werkzaamheden (beroepsarbeidsongeschiktheid).

Via de overheid betaal je een vaste premie van 8 procent van het inkomen met een maximum van 200 euro per maand. Bij een verzekeraar is dit afhankelijk van leeftijd, beroep, verzekerd bedrag en eindleeftijd.

Het is dus verstandig om goed te kijken wat in jouw situatie de beste optie is. Daarbij zou ik zeker iemand raadplegen die daar veel over weet.

Regel het nu!

Mijn advies voor iedere ondernemer is om vooral niet af te wachten. Arbeidsongeschiktheid kan je ieder moment van de dag overkomen. Je doet er goed aan om zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Dan ben je waarschijnlijk beter af voor minder geld. Pakt de verplichte AOV onverwacht toch beter uit? Dan kun je je huidige AOV opzeggen en overstappen.

Wat ook nog wel even goed is om te weten is, dat als je een bestaande AOV hebt, die minimaal gelijkwaardig is aan de voorgestelde verplichte AOV, je vrijgesteld bent van deelname aan de verplichte regeling (opt-out-regeling).

Tenslotte wil ik je het volgende meegeven. Als de AOV-premie voor jou überhaupt niet op te brengen is, dan moet je jezelf echt de vraag stellen of ondernemerschap voor jou wel de juiste keuze is. Onverzekerd ondernemen is echt over dun ijs lopen. Zeker als je een gezin hebt dat afhankelijk is van jouw inkomen, is niet verzekerd zijn gewoon bijzonder onverstandig.

Als je je eens wilt verdiepen in alle ins en outs betreffende AOV’s, dan raad ik je aan om op deze website te kijken of mij gewoon eens vrijblijvend te bellen.