Facebook

Moeilijk te verzekeren zelfstandigen betalen nog altijd hoofdprijs voor AOV

De trend dat arbeidsongeschiktheidsverzekeraars soepeler accepteren heeft zich het afgelopen jaar doorgezet. Ze bieden nu o.a. de mogelijkheid om te kiezen voor een kortere uitkeringsduur – dit als gevolg van concurrentie van o.a. broodfondsen. Maar de groep ondernemers met een fysiek zwaar beroep betaalt nog altijd fors meer premie voor een kortere uitkering.

In haar Special Item neemt onderzoeksinstituut Moneyview deze maand de AOV’s onder de loep. Verzekeraars verhoogden o.a. de maximum aanvangs- en eindleeftijden. Het hebben van een bepaald beroep is steeds minder vaak leidend om maatwerkacceptatie toe te passen. En de standaard medische keuring afhankelijk van leeftijd of verzekerd bedrag is bijna geheel uit de markt verdwenen. Die soepelere acceptatie is ook te zien bij wijzigingen tijdens de verzekeringsduur, zoals het tussentijds verhogen van het verzekerde bedrag. Ook hebben alle aanbieders in de markt hun beroepsomschrijvingen gestroomlijnd met de beroepenlijst die is gemaakt door het SIVI (Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche).

Solidariteit ver te zoeken

Maar solidariteit tussen verschillende beroepen is ver te zoeken. Een grote groep ‘lastig te verzekeren zelfstandigen’ betaalt nog steeds meer premie dan gemiddeld. Deze groep heeft vaak ook een enorm gat te overbruggen tussen datum einde uitkering en de pensioenleeftijd.

Moneyview maakt dit inzichtelijk met een casus van een dertigjarige dakdekker en een even oude financieel adviseur met een zelfde inkomen. De dakdekker betaalt gemiddeld 5% van zijn inkomen aan premie voor een uitkeringsduur van slechts twee jaar. Voor die 5% heeft de financieel adviseur dekking met een uitkering tot zijn 60e. Bovendien kan de dakdekker zich niet verzekeren voor een uitkering na zijn 60e, ook niet voor een kortlopende uitkeringsduur.

De adviseur wordt bij iedere onderzochte aanbieder geaccepteerd: hij heeft de keuze uit 18 AOV’s. De dakdekker wordt bij 12 AOV’s geaccepteerd, waarvan 3 AOV’s hem tot maximaal 63 jaar verzekeren. Bij de andere 9 AOV’s varieert de maximum eindleeftijd van 55 tot 62 jaar. In de periode tot de AOW-leeftijd zal de dakdekker bij arbeidsongeschiktheid dus altijd op zoek moeten naar andere bronnen van inkomsten. Twee AOV’s in de markt accepteren de dakdekker helemaal niet (en er zijn nog producten die zich helemaal niet richten op de bouwbranche).

Verder blijkt dat de gemiddelde totale premie voor een dakdekker bij eindleeftijd 60 ruim tweeënhalf keer zo hoog is als die voor de adviseur. De dakdekker loopt door zijn fysieke werk een hoger arbeidsongeschiktheidsrisico en betaalt daarom meer voor zijn AOV, maar de hoogte van de uitkeringen zijn voor beide beroepen gelijk. Zelfs bij eindleeftijd 67 betaalt de adviseur ten opzichte van de dakdekker gemiddeld een 14% lagere totaalpremie dan de dakdekker bij eindleeftijd 60.

ProductRating

Zoals elk jaar onderzocht MoneyView het prijspeil en de voorwaarden van alle arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, om zo te komen tot de MoneyView ProductRating voor Voorwaarden en Prijs:

ProductRating Voorwaarden

De vijf sterren voor voorwaarden komen dit jaar toe aan:

  • a.s.r. Flexibele AOV
  • Movir Soepel&Zeker AOV
  • Univé RisicoVerminderaar Vast Inkomen ongeval en ziekte

ProductRating Prijs

Voor de prijsstelling van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen gaan vijf sterren naar:

  • Allianz Absoluut AOV / Essentie AOV
  • TAF GoedGezekerd AOV