Facebook

Premiesolidariteit AOV nog ver te zoeken

Het sentiment rondom AOV’s dat het voor ondernemers lastig is om zich tot de AOW-leeftijd te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid, geldt volgens MoneyView inderdaad voor bepaalde beroepen. Lukt dit wel dan betalen deze beroepsgroepen hiervoor een hoge prijs. Zelfs als er sprake is van kortere uitkeringsduren.

MoneyView maakt het acceptatie- en prijsverschil concreet aan de hand van met een vergelijking van twee beroepen die zich aan de uitersten van het acceptatie- en prijsspectrum bevinden: de financieel adviseur/planner (‘adviseur’) en de dakdekker. De uitkomsten liegen er niet om.

Een dertigjarige dakdekker betaalt bijvoorbeeld gemiddeld 5% van zijn inkomen aan premie voor een uitkeringsduur van slechts twee jaar. Voor die 5% heeft een even oude financieel adviseur dekking met een uitkering tot zijn 60e. “Bovendien kan de dakdekker zich niet verzekeren voor een uitkering na zijn zestigste, ook niet voor een kortlopende uitkeringsduur. Daardoor blijft er voor een grote groep lastig te verzekeren zelfstandigen een enorm gat te overbruggen tot aan de pensioenleeftijd”, aldus MoneyView.

Beperkte keuzes

De adviseur wordt bij iedere aanbieder geaccepteerd en heeft op basis van de gekozen uitgangspunten de keuze uit 18 producten. De dakdekker wordt bij gelijke omstandigheden maar voor 12 AOV’s geaccepteerd, waarvan er drie hem tot maximaal 63 jaar verzekeren. Bij de andere negen varieert de maximum eindleeftijd van 55 tot 62 jaar. MoneyView: “In de periode tot de AOW-leeftijd zal de dakdekker bij arbeidsongeschiktheid dus altijd voor een bepaalde periode op zoek moeten naar andere bronnen van inkomsten”

Verschillen

Voor het maken van de prijsvergelijking maakt het Special Item gebruik van een gelijk, fictief inkomen. De vergelijking laat zien dat de gemiddelde totale premie voor een dakdekker bij eindleeftijd 60, ruim tweeënhalf keer zo hoog is als die voor de adviseur. “De dakdekker loopt door zijn fysieke werk een hoger arbeidsongeschiktheidsrisico en betaalt daarom meer voor zijn AOV, maar de hoogte van de uitkeringen zijn voor beide beroepen gelijk. Zelfs bij eindleeftijd 67 betaalt de adviseur ten opzichte van de dakdekker gemiddeld een 14% lagere totaalpremie dan de dakdekker bij eindleeftijd 60.”

Terugval in inkomen

De vergelijking van MoneyView toont eveneens aan dat in het geval van langdurig en volledige arbeidsongeschikt op 59-jarige leeftijd, al na een jaar een enorm verschil in inkomen tot de AOW-leeftijd ontstaat. De adviseur ontvangt in dat geval een uitkering tot zijn 67e, maar de uitkering van de dakdekker stopt op 60-jarige leeftijd.

MoneyView: “Vanaf 60-jarige leeftijd ontvangt de adviseur in totaliteit nog bruto 212.323,13 euro (28.560,00 jaarlijks met 2% geïndexeerd). Dit is netto 133.020,44 euro (de bruto geïndexeerde verzekeringsuitkering is met 37,35% belasting netto gemaakt; andere fiscale aspecten zijn buiten beschouwing gelaten). Waar de adviseur dit bedrag als uitkering krijgt, zal de dakdekker hier zelf een oplossing voor moeten vinden. De paradox met de financieel adviseur/planner is dat juist een dakdekker als moeilijk verzekerbare zelfstandige dus een weloverwogen financieel én persoonlijk plan moet hebben om zo’n inkomensgat (deels) op te vangen.”

Bekijk hier de volledige vergelijking in het Special Item Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen én de MoneyView ProductRating.